Cẩm nang Toán Tiểu học

37.800đ 42.000đ
  • Tác giả: Đỗ Viết Tuân, Trịnh Duy Bình
  • Nhà xuất bản: Thanh Niên
  • Số trang: 48 trang
  • Năm xuất bản: 2022
  • Trạng thái: Còn hàng
Mô tả:

Cuốn sách trình bày các nội dung cơ bản của Toán Tiểu học và một số dạng Toán thường gặp.

THÔNG TIN SẢN PHẨM

Nội dung chính của cuốn sách 

Cuốn sách Cẩm Nang Toán Tiểu Học được biên soạn dựa trên cơ sở sách giáo khoa Toán của học sinh Tiểu học từ lớp 1 – lớp 5 hiện nay. Nội dung đã được cập nhật và bổ sung thêm các nội dung mới theo Khung chương trình cải cách của Bộ Giáo dục và Đào Tạo đã ban hành. 

Cuốn sách được chia làm 5 phần chính: 

Phần I: Số và Phép tính 

1. Số tự nhiên

2. Phân số và hỗn số

3. Số thập phân và tỉ số phần trăm

4. Tính chất các phép: Cộng, Trừ, Nhân, Chia

Phần II: Các đơn vị đo độ dài, diện tích, thể tích, khối lượng, thời gian 

1. Bảng đơn vị đo độ dài

2. Bảng đơn vị đo diện tích

3. Bảng đơn vị đo thể tích

4. Bảng đơn vị đo thời gian 

Phần III: Các yếu tố hình học 

1. Đường thẳng, đoạn thẳng, góc, quan hệ vuông góc và song song 

2. Chu vi, diện tích các hình phẳng 

3. Diện tích xung quanh, diện tích toàn phần, thể tích của hình hộp chữ nhật, hình lập phương 

4. Giới thiệu hình trụ, hình cầu 

Phần IV. Các bài toán lời văn điển hình 

1. Bài toán có lời văn về trung bình cộng 

2. Bài toán tìm hai số khi biết tổng và hiệu 

3. Bài toán tìm tổng – tỉ, hiệu – tỉ 

4. Bài toán đại lượng tỉ lệ thuận, đại lượng tỉ lệ nghịch 

5. Các bài toán về tỉ số phần trăm 

6. Bài toán vận tốc 

Phần V. Xác suất và thống kê 

1. Các khái niệm xác suất 

2. Các loại sơ đồ, biểu đồ thường dùng