Edufly - Hành trang vững vàng

Bài Giảng Ôn Thi THPT Quốc Gia Theo Chủ Đề Hình Học 12
10%

Bài Giảng Ôn Thi THPT Quốc Gia Theo Chủ Đề Hình Học 12

71.100đ 79.000đ

Cuốn sách nằm trong series Bài Giảng Ôn Thi Theo Chủ Đề dành cho học sinh THPT.

Bài Giảng Ôn Thi THPT Quốc Gia Theo Chủ Đề - Hình Học 12 tổng hợp toàn bộ kiến thức toán hình 12 một cách khoa học, phục vụ quá trình ôn thi và giảng dạy của học sinh và giáo viên một cách hiệu quả. Cuốn sách bám sát định hướng thi trắc nghiệm của kì thi THPT Quốc Gia.

Bài Giảng Ôn Thi Theo Chủ Đề Hình Học 11
10%

Bài Giảng Ôn Thi Theo Chủ Đề Hình Học 11

89.100đ 99.000đ

Cuốn sách nằm trong series Bài Giảng Ôn Thi Theo Chủ Đề dành cho học sinh THPT.

Bài Giảng Ôn Thi Theo Chủ Đề - Hình Học 11 tổng hợp kiến thức theo 2 chủ đề chính: quan hệ song song trong không gian và quan hệ vuông góc trong không gian, giúp các bạn học sinh lớp 11 học tốt toán hình và sẵn sàng cho những kì thi. Các giáo viên có thể tham khảo cuốn sách, phục vụ giảng dạy hình học hiệu quả hơn.

Bài Giảng Ôn Thi THPT Quốc Gia Theo Chủ Đề Giải Tích 12
10%

Bài Giảng Ôn Thi THPT Quốc Gia Theo Chủ Đề Giải Tích 12

89.100đ 99.000đ

Cuốn sách nằm trong series Bài Giảng Ôn Thi THPT dành cho học sinh lớp 12.

Bài Giảng Ôn Thi THPT Quốc Gia Theo Chủ Đề - Giải Tích 12 tổng hợp toàn bộ kiến thức của môn giải tích một cách khoa học, phục vụ cho việc tổng ôn và luyện thi theo định hướng trắc nghiệm – định hướng mới nhất kì thi Đại Học.