Sáng tạo số học

292.500đ 325.000đ
  • Tác giả: Nguyễn Ngọc Giang
  • Nhà xuất bản: Đại học Quốc gia Hà Nội
  • Số trang: 850 trang
  • Năm xuất bản: 2022
  • Trạng thái: Còn hàng
Mô tả:

Cuốn sách này được viết trong thời gian rất dài là 18 năm. Khi chúng tôi bắt đầu nghiên cứu các bài toán số học là vào năm 2005. Năm đó, chúng tôi đăng bài báo đầu tiên của mình trên tạp chí Toán tuổi thơ 2. Đó là bài toán về phương pháp đếm hai lần mà quý bạn đọc sẽ có dịp được khám phá trong cuốn sách này. Trải qua 18 năm, cứ đều đặn những nghiên cứu về số học cứ dày dần thêm và đến nay có lẽ cần xuất bản những nghiên cứu của chúng tôi đến với tay bạn đọc.

THÔNG TIN SẢN PHẨM

Sách viết về số học thì có rất nhiều. Trên thị trường đã có hàng chục cuốn số học. Tuy nhiên, nhưng cuốn sách đó chủ yếu viết về chuyên đề bồi dưỡng số học với cấu trúc bài tập – lời giải hoặc phương pháp giải – ví dụ minh họa. Tuyệt nhiên chưa có cuốn sách nào bàn về khai thác và phát triển tư duy. Cuốn sách của chúng tôi là cuốn đầu tiên ở nước ta bàn về sáng tạo số học. Ngoài 14 chủ đề của chương I bàn về sáng tạo số học bằng toán học và văn học; 28 chủ đề của chương II đề cập đến sáng tạo số học với sự hỗ trợ của tin học thì chương III, IV, V đi sâu vào nghiên cứu cơ sở lí luận của sáng tạo số học. Cuốn sách đề cập đến tổng quan về tư duy sáng tạo, quan niệm về tư duy sáng tạo, đặc điểm của tư duy sáng tạo, các thao tác tư duy sáng tạo thường gặp. Trong các thao tác tư duy sáng tạo thường gặp, chúng tôi tiến hành “mổ xẻ”, phân tích kĩ và đưa ra quy trình mới thực hiện các thao tác tư duy sáng tạo như khái quát hóa, đặc biệt hóa, tương tự, tìm bài toán đảo, tìm nhiều cách giải. Thêm vào đó, cuốn sách đưa ra một cách phân loại mới về sáng tạo số học. Đây là cách phân loại khác với tất cả các cách phân loại về sáng tạo số học mà bạn đã biết. Ngoài ra, chương V chúng tôi đề cập đến các lĩnh vực khoa học định hướng cho sự sáng tạo số học và toán học bao gồm giáo dục học, triết học, tâm lí học, văn học, tin học và vật lí học. Những nghiên cứu riêng này của chúng tôi hi vọng sẽ cung cấp cho các bạn những chân trời mới để quý bạn đọc tiếp tục đào sâu phát triển cũng như nghiên cứu kĩ hơn về loại tư duy quan trọng nhất và khó nhất trong các thang bậc của tư duy (theo thang đánh giá Bloom mới) này.

  • Chương VI bàn về kết luận của toàn bộ cuốn sách và những hướng phát triển của số học khi áp dụng Trí tuệ nhân tạo vào. Trí tuệ nhân tạo sẽ làm thay đổi bộ mặt số học một cách toàn diện. Sáng tạo số học nhờ AI hoàn toàn khác với kiểu sáng tạo số học thuần túy bây giờ. Tương lai của số học chính là nghiên cứu số học theo hướng Trí tuệ nhân tạo.